· Всички лекции се поднасят на фона на звездното небе, подходяща музика - диапозитиви, като се използват всички демонстарционни и технически възможности на Планетариума.
 
· Лекциите-сеанси за звездната зала се актуализират всяка учебна година.

· Предлаганите теми са съобразени с учебни програми и са с продължителност един учебен час.
 
· Към Обсерваторията е създаден географски комплекс, който вкючва метеорологична площадка и сбирка от скали и минерали.
 
· При посещение може да се разгледа и колекцията от слънчеви часовници.

· По предварителна заявка се предлагат и други лекции с астрономическо съдържание.
 
· Наблюдения с телескоп се провеждат при ясно време.

· За посещения на Планетариума и наблюдения с телескоп - предварителни заявки на телефон (++359 046) 66 42 16.