05:36ч - Посрещане на изгрева на Слънцето в най- дългия ден на годината
място - Тракийско светилище на Зайчи връх - НАР - Кабиле
Тръгване от минералната баня 04:45ч. със собствен транспорт
Настъпване на астрономическото лято - 13:51ч.

Към новините