6 март 2014г.

Място на провеждане: зала „Проф. Иван Попов” НТС

15,30–16,30 Регистрация на участниците

16,30–16,45 Откриване на семинара

16,45–17,25 „Галилей – великият физик и астроном от Възраждането”-

проф Ив.Лалов , СУ „Св.Кл. Охридски”

17,30–18,10 „Галилей – начало на ново мислене” - проф.Н.Балабанов ,

ПУ „П.Хилендарски”

18,15-19,00 „Галилео Галилей” - д-р Ева Божурова, СУ „Св.Кл. Охридски”

7 март 2014г.

Място на провеждане: НАОП

9,00–9,45 „Работата с надарените деца” – гл. ас. Ангел Славчев Тракийски университет-ДИПКУ

9,45–10,30 - Дискусия „Националните олимпиади по физика и астрономия – актуални проблеми”

10,30–10,45 Почивка

10,45–11,30 „Прогнозиране на времето” – Моньо Вълчев, НАОП Ямбол

11,30–12,10 „Светлинното замърсяване” – Йоанна Кокотанекова , АО Хасково

12,10–1250 „Резултати от анкета кое около какво се върти” – Надя Кискинова , НАОП Стара Загора

12,50–13,00 Дискусия

13,00-14,00 Почивка

14,00-14,40 „Романтичните истории на звездното небе”- Иванка Гецова , НАОП Варна

14,40–15,20 „Цифрова астрофотография” Димитър Кокотанеков, НАОП Димитровград

15,20–16,00 „Обучение по астрономия за ученици и деца в НАОП Смолян – нови форми” - Сийка Симеонова , НАОП Смолян

16,00–16,45 Дискусия

8 март 2014г.

Място на провеждане: НАОП

09,00-10,35 Наблюдателна астрономия

10,15-10,30 Почивка

10,30-12,00 Практически астрофотография

12,20–12,30 Закриване на семинара

Към новините