АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ Я М Б О Л
ИЗХ .№ 74 /05.09.2019г.
На основание чл. 258 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно
образование ОБЯВЯВАМ: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА : ДЛЪЖНОСТ: касиер- домакин
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТОТО Е СВОБОДНО,
СЧИТАНО ОТ: 02.09.2019г.
МЯСТО НА РАБОТА: Астрономическа обсерватория и планетариум
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАНИЕ: средно общо
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
ДРУГИ: компютърна грамотност
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за заемане на длъжността - Професионална автобиография -
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация -
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ: 09.09.2019г. ДО: 13.09.2019г. В СГРАДА НА: АОП, град Ямбол,община Ямбол
АДРЕС: ул."Цар Иван Александър" 12 , от 9,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,00ч.
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 046 66 42 16, 0879061222
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 05.09.2019г. Забележка! Свидетелство за съдимост /копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.
ЮЛИЯ ВЪРБАНОВА Директор АОП Ямбол
 

Към новините