На 21 март 1971 година е открита Астрономическата обсерватория и планетариум в град Ямбол.

Днес единственият планетариум в Югоизточна  България е място за популяризиране и развитие на интересите в областта н аастрономията.

Астрономическат обсеравтория и планетариум в град Ямбол осигурява обща подкрепа за личностно развитие на децата и  учениците чрез различни клубове, школи и наблюдения, масови и публични изяви в областта на астрономията и природните науки.

Във връзка с  годишнината от създаването на АОП Ямбол и настъпването на астрономическата пролет се организират ОТВОРЕНИ ВРАТИ от 10, 00 до 16 ,00 часа.

ПРОГРАМА:

10,00 ч. Митове и легенди за съзвездията – сеанс в звездната зала

11,00 – 13,00 Еволюция на звездите – сеанси  за ученици от ПГ „В.Левски”

15,00 – Вселената – сеанс за ученици от СУ „П.Яворов „ Сливен

16,00 Митове и легенди за съзвездията – сеанс в звездната зала

Очакваме Ви!

Към новините