Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват тук и в сайта на Министерството на образованието и науката. Краен срок за предаване на решенията 15 януари 2018 г.

Задачите можете да видите на : http://astro-olymp.org/

Към новините