44 НКФ 07.04.2016 - откриване 

 

44 НКФ 08.04.2016 - младежка сесия 

 

44 НКФ 09.04.2016 - културна програма 

 

44 НКФ-Официална вечеря и отбелязване 45г.НАОП - Ямбол 


44 НКФ-10.04.2016 - Дискусия и закриване

 

 

 

Към новините