Конкурсът е открит за всички желаещи, като особено се насърчават да участват в него настоящи и бивши кръжочници по астрономия в народните астрономически обсерватории и училищните клубове по астрономия, настоящи и бивши участници в националната и международната олимпиада по астрономия, активни астрономи любители и професионалисти.

В конкурса може да се участва с идейна скица и описание на логото, без авторско художествено изпълнение, или с готов проект за лого, направен самостоятелно от автора на идеята.

Изисквания към идеята или готовия проект:

 • · Да съдържа лесно разпознаваем за всички астрономически символ, от който да е ясно, че олимпиадата е по астрономия;
 • · Да съдържа лесно разпознаваем български символ или символ на града домакин;
 • · Предимство са:
  • астрономически елементи, елементи символизиращи основни български астрономически институции, елементи от българската народна астрономия;
  • елементи – символи на българско национално достойнство;
  • елементи, подчертаващи романтиката и красотата на астрономическата наука;
  • евентуално лек закачлив стил;
  • · Да е впечатляващ и запомнящ се от пръв поглед знак;
  • · Да бъде просто графично изображение, което лесно се възпроизвежда чрез отпечатване на хартия, фланелки, шапки, пластмасово фолио:
   • Да не съдържа множество твърде дребни детайли
   • В цветен вариант да не съдържа повече от четири цвята
    • Да не съдържа преливащи се цветови нюанси или степени на сивото;
    • Да изглежда добре и в цветен, и в черно-бял вариант, включително и в случая, когато от цветния вариант се копира в черно-бяло.

Проектът за лого може да се представи в един от следните два варианта:

-           оригинална идея, описана словесно и задължително придружена с пояснителна скица, макар и не художествено изпълнена;

-          готова художествено изпълнена идея с кратко текстово описание на нейните елементи и тяхното значение.

Проектите се изпращат само във вид на компютърни файлове по електронна поща. Текстовите описания (до половин страница) трябва да са в Word  формат. Текстовият файл трябва да се състои от не повече от 1 страница. Тази страница трябва да съдържа краткото описание на идеята и следната информация:

Трите имена на участника

Възраст

Населено място

Училище и клас (ако е ученик)

Институция, в която се занимава с астрономия (ако участва в кръжок или клуб)

Телефон

Адрес на електронната поща

 

Идеите ще бъдат оценявани от комисия, включваща членове на националния организационен комитет и експерти художници.

Краен срок за представяне на идеите – 30.XI.2015 г.

Идеите и проектите трябва да се изпратят на координатора на конкурса Йоанна Кокотанекова в Астрономическата обсерватория към Младежки център – гр. Хасково на адрес:

ao_haskovo@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени в сайта на Националната олимпиада по астрономия до 10.XII.2015 г.

Авторите на най-добрите идеи ще получат награди.

За допълнителна информация 046664216

Към новините