П Р О Г Р А М А

национален семинар “ СВЕТЛИНА И ВСЕЛЕНА ”

11-12 юни  2015 , ЯМБОЛ

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

 ОБЩИНА ЯМБОЛ, РИО СФБ, ТО на НТС, НАОП

 

Семинарът е част от Националната програма за отбелязване  на

Международната година на светлината и светлинните технологии  2015

 

По време на семинара ще бъде открита изложба и отчетени резултатите от Националния конкурс за есе и рисунка „Светлината в природата”

 

Място на провеждане: ТО на НТС „Джон Атанасов”

 

11 юни 2015г.

Зала „Проф.Ив.Попов”

 

13,00 –14,30          Регистрация на участниците

14,30–14,40          Откриване на семинара

 14,40–15,00     Международната година на светлината и светлинните технологии – 2015 – акад. Ал. Петров -ИФТТ

15,00–15,20          Ролята на оптиката в развитието на човешкото познание - проф. Иван Лалов , СУ „Св. Кл. Охридски”

15,20-15,40          Зрението- прозорец към света  –доц. В.Тодоров – СУ „Св. Кл. Охридски”

15,40 – 16,00      Светлината в природата-Таня Ганева, Ивелина Янчева ст.учители –СОУ „Любен Каравелов” Димитровград

Партерен етаж на ТО на НТС

16,00 – Отчитане на Националния конкурс за есе и рисунка „Светлината в природата” и откриване на изложба от рисунки.

16,30-16,50   Оптични свойства на полимерни филми и на нанокомпозитивни материали, третирани в коронен разряд-проф.Т.Йовчева ПУ „Паисий Хилендарски” 

16,50-17,10      Приложение на светлоизлъчващите диоди в осветлението – Петър Алексиев

17,10- 17,30     Светлини по река Марица – Диляна Гочева – НАОП „ Джордано Бруно” Димитровград

17,30-18,00     Сините светодиоди: от съдаването им до Нобеловата награда  и българското участие- проф.Евгения Вълчева СУ „Св.Кл.Охридски”

 

Зрителна зала на ТО на НТС

18,10- 19,30   Физически демонстрации „Оптика” – проф.Т.Евтимов, Г.Георгиев  и екип ПУ „Паисий Хилендарски” – зрителна зала на ТО на НТС

 

12 юни 2015г.

Зала „Проф.Ив.Попов”

 

9,00–9,20        Темата „Оптика” в звездната  зала – ст.учител М.Вълчев  -  НАОП Ямбол

9,,20–9,40  Инициативи в община Стамболийски,посветени на Международната година на светлината 2015 – Роза Рангелова- СОУ „Отец Паисий”,Милена Маврова – ОУ „Христо Ботев” гр. Стамболийски

9,40–10,00       Светлината в природата – Любен Димитров - ОУ ”Христо Ботев” с. Разлив

10 00–10,15       Почивка

10,15–11,15        Дискусия „Изучаването на  светлината и оптиката в следното образование” – гл.експерт по физика и  астрономия  в МОН Валентина Иванова

11,15–11,30         Закриване на семинара

12,00-14,00       Слънцето и светлината в мирогледа на древните траки - Посещение на тракийското скално светилище на „Зайчи връх”

Към новините