Новини

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР “ СВЕТЛИНА И ВСЕЛЕНА ”- Второ съобщение

П Р О Г Р А М А

национален семинар “ СВЕТЛИНА И ВСЕЛЕНА ”

26 -27 март 2015 , ЯМБОЛ

ОРГАНИЗАТОРИ:

РИО,  ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО на НТС, НАОП

Семинарът е посветен на

Международната година на светлината и светлинните технологии  2015

 

Място на провеждане: зала „Проф. Иван Попов” НТС - Ямбол

 

26 март 2015г.

14 ,00 –15,30                Регистрация на участниците

 15,30–15,45                 Откриване на семинара

 15,45–16,30   Международната година на светлината и светлинните технологии - 2015

16,30–17,10        доклад - проф. Иван Лалов , СУ „Св. Кл. Охридски”

17,10-17,50          доклад – проф. Н.Балабанов ,ПУ „П.Хилендарски”

17,50 – 18,30      доклад –доц. В.Тодоров – СУ „Св. Кл. Охридски”

19,30                   Вечеря

 

27 март 2015г.

9,00–10,30           Доклади

10,30–10,45        Почивка

10,45–12,00        Доклади

12,00–13,00        Почивка 

13,00–13,30        Постерна  сесия

13,30-14,30         Ученически презентации

14,30-15,15         Дискусия

15,15 – 15,30      Закриване  на семинара

15  45  – 17,30       Посещение на  Национален археологически резерват Кабиле и разглеждане на светилището на Слънцето на Зайчи връх / осигурен е транспорт /

 

Заб.  Местата за нощувка са резервирани в хотел „Тунджа" (виж първо съобщение)

Към новините