Тук ще намерите сайтове с полезна информация за астрономията!

 Международна година на светлината 2015 - национална програма

Астрономически календар
Тук ще намерите данни за интересните астрономически събития през текущата година

Асрономически речник
Ще намерите интерсни астрономически неща и връзки

Astro-BAS
Сайтът на Института по астрономия към БАН

Официална страница на Астрономическата Асоциация София

 и техния електронен магазин за телескопи 

НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ - РОЖЕН 

Международната Космическа Станция - на живо (ISS - live)