Снимки от вечерята на 19.03.2009г.

може да видите тук: http://foto.mail.ru/mail/monio/156


Снимки от посещението на тракийското светилище и историческия резерват до с.Кабиле
може да видите тук: http://foto.mail.ru/mail/monio/127


Снимки направени по време на конференцията в залата на НТС

Можете да видите тук: http://foto.mail.ru/mail/monio/126

Към изминали събития Към предстоящи събития