Двудневен Национален семинар „Астрономията и природните науки” се проведе от 19 до 20 март в зала „Проф. Иван Попов” на НТС.Семинарът е посветен на Международната година на астрономията 2009 и е първата национална проява, включена в националния карендар. Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионалният просветен инспекторат, Съюзът на физиците в България, община Ямбол, Национална астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол и ТО на НТС. Форумът е сред акцентите в програмата, с която Ямбол ще отбележи Международната година на астрономията.
По време на Националния семинар се представиха общо 37 доклада на ученици, учители и преподаватели във висши учебни заведения. Сред тях са: “Физиката в обучението по биолагия в средното училище“ на доц. д-р В. Тодоров, “Астрономията и астрофизиката в училищния курс по физика “ на проф. Иван Лалов и “Образованието по химия в началото на XXI век – а сега накъде?” на доц. д-р Ст. Цаковски, „Относно началото на новата астрономия“ – гл. ас. Иван Попов ПУ „П.Хилендарски” -Пловдив. За гостите и участниците в семинара бе потготвена нова презентация за планетариума , както и посещение на Националния археологически резерват „Кабиле” и тракийската обсерватория на „Зайчи връх”.

Към изминали събития Към предстоящи събития