СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
„ЯМБОЛ – МОЯТ ГРАД”
ГПЧЕ“Васил Карагьозов“
1.Ангел Живков Ангелов 9а
2.Мария Миткова Дочкова 12а
3.Селина Стоянова Стоянова 12в
4.Жаклин Диан Динева 12в
5.Ивета Диянова Христова 12а
6.Изабел Петрова Стойкова 12а
7.Божидара Златева Златева 12в
8.Георги Симеонов Симеонов 12б
9.Йоанна Тодорова Русева 12а
10.Мария Юлиянова Марушкина 12а
11.Жаклин Стоянова Нягулова 12б
12.Емилия Енчева Джелебова 12б
13.Петя Минчева Христова 12б
14.Ивана Илиян Янева 12а
15.Наталия Живкова Желязкова 12в
16.Мариян Тенчев Куртев
17.Лорета Костадинова Костадинова 12в

ОУ“П.Р.Славейков“
18.Димитър Бисеров Лилов 7б
19.Юлияна Пламенова Сакъзова 7г
20.Елеонора Димитрова Митева 7а

ПТГ“Иван Райнов“
21.Станислав Стаменов Митев 10б
22.Иван Добрев Добрев 10а

ПМГ“Ат.Радев“
23.Петко Димитров Митев 10в

СОУ“Климент Охридски“
24.Василена Атанасова Василева 9 кл
25.Росица Каменова Канева 12кл.
26.Даниела Валентинова Петрова 9б


Основно училище “Йордан Йовков”.
Иванка Емилова Тодорова 6кл

Допуснати участници в заключителния етап :

Ивета Диянова Христова 12а
Изабел Петрова Стойкова 12а
Георги Симеонов Симеонов 12б
Наталия Живкова Желязкова 12в
Димитър Бисеров Лилов 7б
Юлияна Пламенова Сакъзова 7г
Елеонора Димитрова Митева 7а
Иванка Емилова Тодорова 6кл

Към изминали събития Към предстоящи събития