1. 05.35ч.-Посрещане изгрева на Слънцето на Тракийското скално светилище на „Зайчи връх” - АР”Тракийски и античен град Кабиле”

 

04.50 тръгване от минералната баня ( собствен транспорт)

 

2. 17.00ч ”С добрина в сърцето” – благотворителна изложба на Йорданка Чапърова – бивш учител по биологоя ( за подпомагане новия храм „Успение на Света Богородица” в кв.Аврен – в Астрономическа обсерватория и планетариум

 

( Астрономическото лято настъпва на 21.06.2015г. в 19 ч.)

Към изминали събития Към предстоящи събития