ИЗЯВИ НА НАОП -ЯМБОЛ В ЧЕСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИН НА АСТРОНОМИЯТА 2009

1. Създаване на местен организационен комитет за отбелязване на МГА 2009 Срок: м. ноември 2008

2. Пресконференция с представители на медиите по повод МГА 2009. Откриване на МГА в град Ямбол. Срок: м. януари 2009

3. Национален семинар с учители “Астрономията и природните науки” Срок: м. март 2009

4. XV регионален конкурс и изложба на детски рисунки “ Земя и Вселена “ и участие в Националния конкурс “Космосът – настояще и бъдеще” Срок: м. април 2009

5. Конкурс за есе на тема “Вселената на Галилей “ за ученици от основните училища в региона. Срок: м април 2009

6. Участие в световната инициатива “Нощ на Гагарин”: • Регионална фотоизложба “Да погледнем Слънцето “ • Наблюдения на нощното небе • Интернет връзка Срок: 12 април 2009

7. “Астрокафе”- цикъл от срещи с популярни личности от областта на науката и изкуството Срок целогодишен

8. Лектория за граждани и ученици “Астрономията от Галилей до днес “, съвместно с Руския културно-информационен център Срок: май 2009

9. Пътуваща школа с учштели и ученици “Древните български обсерватории” Срок: м. юни 2009

10. “Да видим видяното от Галилей “ - демонстрационни наблюдения на Юпитер Срок : април – юли 2009

11. “Тъмното небе над Ямбол “ – 30 минутно контролирано изключване на осветлението над Ямбол и демонстрационни наблюдения на небесни обекти Срок: май 2009

12. “Набери ми звездички “ - празник на астрономията в деските градини Срок: май, октомври 2009

13. Изложба “Астрономическите уреди в миналото ” съвместно с Националния политехнически музей Срок : септември 2009

14. Подготовка на мултимедиен продукт “Тракийска обсерватория на Зайчи връх”. Срок: май 2009 15. Подготовка на диплянка по случай 40 годишнината от стъпването на човек на Луната. Срок: юни 2009

Към изминали събития Към предстоящи събития