Участници в 47-мата олимпиада по химия и опазване на околната среда посетиха НАОП-Ямбол и разгледаха географския комплекс включващ експозиция от скали и минерали, слунчеви часовници и метеорологичен кът.След сеанса в звездната зала наблюдаваха слънцето с телескоп "Коронадо".В първия пролетен ден посетиха и тракийската скална обсерватория на Зайчи връх в НАР "Кабиле"

Снимки можете да видите тук:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811842738910598.1073741852.104195279675351&type=3&uploaded=26

Към изминали събития Към предстоящи събития