Националният семинар"Светлина и Вселена" обявен за 26-28 март 2015г. се отлага за първата половина на месец юни 2015г.Организаторите се извиняват за създадените неудобства на заявилите участие.

Към изминали събития Към предстоящи събития