ОРГАНИЗАТОРИ:

РИО,  ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО на НТС, НАОП

Семинарът е посветен на

Международната година на светлината 2015

Основни направления на семинара :

  • Ø Светлината в природата
  • Ø Източници на светлина
  • Ø Оптиката в средното образование
  • Ø Ролята  на светлината в човешкото познание

 Заявки за участие и резюмета на докладите се приемат до 4.03.2015г.

e-mail: naop_yambol@mail.bg

тел. 046  66 42 16; 0879061222

 

ЗАЯВКА

 

  1. ИМЕ , ФАМИЛИЯ
  1. МЕСТОРАБОТА
  1. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  1. ТЕМА НА ДОКЛАДА,/  ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПЛАНЕТАРИУМА/
  1. ФОРМА / ПОСТЕР, ПРЕЗЕНТАЦИЯ/
  1. НОЩУВКИ

26.03.2015 ........27 .03.2015 .........    / Посочете с да/не/

     Цени за настаняване в хотел „Тунджа” Ямбол

1 легло + закуска – 45 лв.

легло персон и половина + закуска – 50 лв

2 легла + закуска – 60 лв

Апартамент – 70 лв.

Апартамент лукс – 95 лв.

 


Към изминали събития Към предстоящи събития