6 март 2014г.

Място на провеждане: зала „Проф. Иван Попов” НТС

15,30–16,30      Регистрация на участниците

16,30–16,45     Откриване на семинара

16,45–17,25    „Галилей великият физик и астроном от Възраждането”- 

                          проф Ив.Лалов , СУ „Св.Кл. Охридски”

17,30–18,10    „Галилей – начало на ново мислене”  - проф.Н.Балабанов ,

                           ПУ „П.Хилендарски”

18,15-19,00    „Галилео Галилей” - д-р Ева Божурова,      СУ „Св.Кл. Охридски”

7 март 2014г.

Място на провеждане: НАОП

9,00–9,45      „Работата с надарените деца” – гл. ас. Ангел Славчев  Тракийски                                         университет-ДИПКУ

9,45–10,30 -   Дискусия „Националните олимпиади по физика и  астрономия – актуални                               проблеми”

10,30–10,45    Почивка

10,45–11,30   „Прогнозиране на времето” – Моньо Вълчев,  НАОП Ямбол

11,30–12,10    „Светлинното замърсяване” – Йоанна Кокотанекова  ,  АО Хасково

12,10–1250    „Резултати от анкета кое около какво се върти” – Надя Кискинова , НАОП                           Стара Загора 

12,50–13,00    Дискусия

13,00-14,00     Почивка

14,00-14,40    „Романтичните истории на звездното небе”- Иванка Гецова ,  НАОП                                      Варна

14,40–15,20   Цифрова  астрофотография”  Димитър  Кокотанеков, НАОП                                                  Димитровград

15,20–16,00    „Обучение по астрономия за ученици и деца в НАОП Смолян – нови                                      форми” - Сийка Симеонова ,  НАОП Смолян 

16,00–16,45     Дискусия

8 март 2014г.

Място на провеждане: НАОП

09,00-10,35        Наблюдателна астрономия

10,15-10,30        Почивка

10,30-12,00        Практически  астрофотография

12,20–12,30       Закриване на семинара

Към изминали събития Към предстоящи събития