Отчет за бюджет 122012 на НАОП-Ямбол можете да видите тук:

Страница 1: http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3166

Страница 2 : http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3167

Страница 3 : http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3168

Страница 4 : http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3169

Страница 5 : http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3169

Страница 6 : http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3171

Страница 7 : http://my.mail.ru/mail/monio/photo?album_id=3165#photo=/mail/monio/3165/3171

Към изминали събития Към предстоящи събития