На 25.10.2012г в зала „Проф.Иван Попов” ТО на НТС – Ямбол се проведе семинар „Актуални въпроси на ядрената енергетика”

Организатори на семинара бяха :

БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ;

АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ и ПЛАНЕТАРИУМ – Ямбол ;

ТО на НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – Ямбол

Теми и лектори:

1. Актуален статус и проблеми пред атомната енергетика в света -Бойка Папазова

2. Роля и място на атомната енергетика в енергетиката на България и в частност АЕЦ "Козлодуй" - Станислав Георгиев

3. Състояние и работа на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй" - Детелин Руневски

4. Опазване на околната среда в съществуващите атомни централи. Радиоекологичен мониторинг на АЕЦ "Козлодуй" - Русиян Цибрански

Снимки направени по време на семинара можете да видите тук : http://foto.mail.ru/mail/monio/3080 

Към изминали събития Към предстоящи събития