ВЪЛНУВАЩИ СРЕЩИ СЪС ЗВЕЗДИТЕ

ЕКСПЕДИЦИИ:

- за наблюдение на Луна, Слънце, метеори, комети, планети, променливи здезди;

- до археоастрономически обекти за наблюдение на Луна и Слънце

НАБЛЮДЕНИЯ С ТЕЛЕСКОП

Сертификат

“АСТРОНОМ – ЛЮБИТЕЛ ”

Записвания и справки:

Астрономическа обсерватория и планетариум -Ямбол
ул.”Цар Иван Александър”12, тел. 66-42-16
e-mail: naop_yambol@mail.bg

Към изминали събития Към предстоящи събития