Астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол ще участва в празничния ден с предоставяне на възможност на гражданите на Ямбол да наблюдават с телескопи Слънцето и активността му в този ден.

Телескопите ще са разположени в градинката пред Централна поща.

Начало на наблюденията 10:00 ч. край – 13:00ч.

Към изминали събития Към предстоящи събития