След успешно проведена наблюдателна експедиция на кръжочникът на НАОП-Ямбол Христо Ставрев до Финландия, обсерваторията се сдоби с уникални за България фотографии на северно сияние.

Уникалността им се състои в това, че на тях е запечатано явление, което за територията на България е крайно нетипично. Изключително малко българи са имали шанса да наблюдават полярно сияние в цялата му прелест присъща само на изключително северните райони, а още по малко са имали техниката и необходимите умения да го занснемат.
На 15 Април в НТС Ямбол беше открита изложба на тези фотографии.

Към изминали събития Към предстоящи събития