> Участници в конкурса могат да бъдат ученици от \/ до ХІІ клас, преподаватели по ПНЕ, ИТ, изобразително изкуство и всички други, които проявяват интерес към науката Астрономия, Вселената, Космоса и откритията, направени в тях.
 
> Логото /емблемата/, като идея може да бъде свързана тематично с историята на науката; с развитие на инструментариума за наблюдение на небесните тела; с обектите, които изучава науката Астрономия; с нови открития в Космоса и др.
 
> Идеите за емблема на Националната олимпиада, могат да бъдат във формат снимки, рисунки /не се допускат черно-бели или неясни изображения/, или продукти, направени чрез софтуерни програми. Всички формати трябва да предоставят възможност за комтпютьрна обработка.
 
> Изпращайте своите предложения само по електронен път на е-mаїї – zdinev.dinev@gmail.com или на е- mail- naop_yambol@mail.bg до 31.01.2012г.
 
Предложенията на участниците да съдържат техните имена, клас, училището, в което учат или работят /за колегите преподаватели и тяхната КОО/, населено място.
 
> Комисия в състав Юлия Върбанова, директор на НАОП - Ямбол, Здравко
 
Динев, старши експерт по ПНЕ и Маня Манева - старши експерт по математика и информатика в РИО - Ямбол ще разгледа всички постъпили в срок и отговарящи на тематиката предложения. От тях ще се изберат трите най-сполучливи, от кото ще се излъчи и идеята за лого на олимпиадата. Трите най-добри проекта ще бъдат отличени с
 диплом.
 
> Всички проекти, ще участват в изложба, която стартира експонирана при откриване на Националната олимпиада по Астрономия .

За допълнителна информация тел. 046685317 и 0879359947- Здравко
 
Динев - ст. експерт ПНЕ в РИО - Ямбол.

Към изминали събития Към предстоящи събития