На 03.10.2011г.в НАОП -Ямбол бе открита новата учебна 2011-2012г.
 
Присъстващите разгледаха новата изложба посветена на Международната организация за ядрени изследвания CERN и Големия адронен колайдер.
 
Лекция за CERN и колайдера изнесе г-жа Цекова
 
Снимки направени по време на откриване на учебната година можете да видите тук:
 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.156786701082875.35816.104195279675351&type=3

Към изминали събития Към предстоящи събития