На 10/01/2005 беше извършено наблюдение на комета. За снимки вижте галерията.

Към изминали събития Към предстоящи събития