Добре дошли в сайта на астрономическа обсерватория и планетариум Ямбол

Новини

Награда на МФ

Международна фондация "Св..Св. Кирил и Методий" връчи годишните си награди в Националния конкурс за учители по физика при откриването на 46 Национална конференция по въпросите на обучението физика " Европейски измерения на българското образование по физика" в гр. Плевен./ 13-15 април 2018г./ Първа наградата на името на "Акад. Матей Матеев" в програма "Учебна среда" беше присъдена на Юлия Върбанова - директор АОП - Ямбол.

Цялата новина

47 години АОП - Ямбол

На 21 март 1971 година е открита Астрономическата обсерватория и планетариум в град Ямбол. Днес единственият планетариум в Югоизточна България е място за популяризиране и развитие на интересите в областта н аастрономията. Астрономическат обсеравтория и планетариум в град Ямбол осигурява обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез различни клубове, школи и наблюдения, масови и публични изяви в областта на астрономията и природните науки. Във връзка с годишнината от създаването на АОП Ямбол и настъпването на астрономическата пролет се организират ОТВОРЕНИ ВРАТИ от 10, 00 до 16 ,00 часа. ПРОГРАМА: 10,00 ч. Митове и легенди за съзвездията – сеанс в звездната зала 11,00 – 13,00 Еволюция на звездите – сеанси за ученици от ПГ „В.Левски” 15,00 – Вселената – сеанс за ученици от СУ „П.Яворов „ Сливен 16,00 Митове и легенди за съзвездията – сеанс в звездната зала Очакваме Ви!

Цялата новина

За НАОП - Ямбол

НАЧАЛОТО

Идеята за изграждане на НАОП в град Ямбол възниква в период, когато се извършват епохални събития в науката - изстрелването на първия изкуствен спътник на Земята, полетът на първия космонавт, стъпването на човек на Луната.

Година преди откриването на НАОП - Ямбол започва подготовката за нейното създаване, оборудване и обзавеждане. Използва се опитът на изградените до този момент обсерватории и планетариуми в Стара Загора, Димитровград и Варна.

През месец март 1970 година е проектиран и изработен купол за телескопа, а през април е доставен първият телескоп - 150/2250, тип "Касегрен". От Пловдивския панаир през месец септември са доставени телескоп и планетариум ZKP - 1 "Kleines Planetarium", производство на заводите "Карл Цайс", Германия. Активна помощ за монтирането на апаратурата оказват покойният Бончо Бонев от обсерваторията в Стара Загора и Николай Петров от НАОП - Варна. Успоредно с това започват и първите извънкласни форми по астрономия. Като завеждащ НАОП е назначен Господин Момчев. Така на 21 март 1971 година акад. Бонев открива третия до този момент планетариум в България - в град Ямбол.

НАСТОЯЩЕ

Планетариумът в град Ямбол е единствен в югоизточна България и ежегодно през звездната зала преминават хиляди ученици и граждани, като за 30 години техният брой надхвърля 500 000 души. Предлаганите 74 лекции-сеанси подпомагат усвояването на знания по роден карай, природознание, георгафия, физика, астрономия, биология и философия от първи до единадесети клас.

Астрономическата обсерватория и планетариум са утвърдени като единственото място в региона, в което се извършва масова работа по обучение и популяризиране на астрономията и космонавтиката сред всички възрастови групи ученици и граждани. За това помагат дискусиите, семинарите, лекториите, срещите с изтъкнати учени от страната и чужбина. Многобройни са музикалните вечери, промоциите на книги, изложбите на детско изобразително и приложно изкуство, гостувания на музеи и други.

С активното участие на Географското дружество в град Ямбол, съдействието на музея "Земята и хората" и БАН, към НАОП през 1996 година се създаде географски комплекс под надслов "Човекът - земята - небето", който включва сбирка от минерали, скали и учебна метеорологична площадка. От 2000 година съществува експозиция от слънчеви часовници.

В курсовете и кръжоците на НАОП са преминали стотици ученици. От тях 150 успишно са защитили знанията си и притежават свидетелство за "Астроном любител". Днес те са членове на астроклуб "Орион" и подпомагат дейността на НАОП като сътрудници.

Паралелно с учебната и популяризаторската работа, в НАОП - Ямбол се извършва и изследователска дейност. През изминалите 30 години физиците и астрономите имат участия и публикации в национални и международни прояви - конференции, семинари, дискусии. Полезни за специалистите и учениците са контактите и съвместната работа със сродни астрономически звена у нас и в чужбина - Русия, Словакия, Белгия, Гърция, Англия и Германия.

 

През 1996 година Общински съвет - Ямбол награждава с почетен знак "Златен герб" НАОП - Ямбол по случай 25 годишния юбилей.